En introduktion till japanska språket

13 december, 2008 av

Japanska har rykte om sig att vara ett extremt svårt språk att lära sig. Det är naturligtvis sant att det är mycket svårare för en svensk att lära sig japanska än till exempel franska eller spanska, framför allt därför att japanska är så mycket mer annorlunda svenska jämfört med franska eller spanska. Men det finns också saker med japanska som är relativt lätta för en svensk att lära sig, till exempel grammatik och uttal. Det är därför inte alls någon omöjlighet att lära sig några enkla fraser om man åker till Japan. Den som gör sig besvär kommer upptäcka att det är en mycket uppskattad färdighet.

Några fraser

Lång vokal skrivs med cirkumflex över vokalen, t ex ”ô” för ett långt o.

Tack = Arigatô (ありがとう)、Dômo (どうも)、Dômo arigatô (どうもありがとう)

Hej, goddag = Konnichi wa (こんにちは)

Jag heter NN = Watashi wa NN desu (わたしは~です)

Japanska skriftspråket

Det som verkligen är knepigt att lära sig är det japanska skriftsystemet. Till att börja med finns det tre olika teckensystem som man måste lära sig. Till att börja med de två ljudalfabeten hiragana och katakana. Dessa två alfabet är alltså lika det svenska alfabetet på det sättet att varje tecken motsvaras av ett ljud. Hiragana och katakana använder samma identiska uppsättning av ljud, men de 46 grundtecknen i de två alfabeten är helt olika till utseendet. Grundregeln är att hiragana används för inhemska ord och katakana för utländska låneord. Sedan används även kanji, japanska varianter av de kinesiska bildtecknen, som importerades från Kina troligen under de första femhundra åren av den västerländska tideräkningen. Det brukar sägas att man måste kunna ca 2000 kanji för att kunna läsa en japansk tidning.

Att lära sig japanska

Det är troligen ett omöjligt uppdrag för de allra flesta att lära sig japanska utan att åka till Japan. Antingen kan man ta tjuren vid hornen och åka till Japan utan några förkunskaper, eller så kan man studera innan man åker till Japan. Vilket av dessa alternativ man än väljer så kommer man troligen att börja göra ordentliga framsteg först när man kan öva sig i konversation med japaner.

Ett bra alternativ för den som vill starta i Sverige är att gå en kurs på något av de svenska universitet som erbjuder japanska, till exempel Stockholms Universitet, Göteborgs Universitet eller Lunds Universitet. Här är studietakten tillräckligt intensiv för att man ska ha möjlighet att ta sig över den inledande tröskeln, vilken som sagt är högre än när man läser europeiska språk. Genom universiteten kan man dessutom ofta komma iväg på utbyten till Japan.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>