Tag Archives

2 Artiklar

Sumobrottare välter stan

Sedan tidigt 2008 har en speciell sticker engagerat allmänheten på olika håll i Japan. Det är en sticker som man gissar ska föreställa en sumobrottare med två ansikten och som fått namnet ”rikishi seal” (rikishi, 力士, betyder sumobrottare). Den har dykt upp i lite olika varianter och främst i Tokyo men även på andra håll i landet som Osaka och Kyoto. Det som fått den här stickern att få så mycket uppmärksamhet i Japan är att den sitter på ställen som normalt är rätt befriade från stickers, till exempel den posha stadsdelen Ginza. Det har lett till en debatt där även TV har gått in för att försöka få en djupare förståelse. Om uppmärksamheten är allvarligt menad eller inte är svårt att säga, men den dominerande uppfattningen i media om fenomenet är ett ogillande.

Read More →

Sumo – fascinerande traditionell sport

I Japan kallas sumobrottning kort och gott sumo (相撲). För en oinvigd kan sporten verka en smula bisarr, men det är en mycket fascinerande företeelse om man ger det en chans. Sumo är fortfarande relativt populärt i Japan och de bästa brottarna är stora stjärnor.

Read More →