Fedex Kinko’s gör visitkort och tryck

Fedex Kinko’s är avdelningen för tryck och kopiering inom amerikanska logistikföretaget Fedex. Kinko’s finns över hela Tokyo och är till otroligt stor hjälp om man ska göra något som har att göra med tryck, kopiering, affärsdokument och liknande. Här kan man även hyra datorer och skicka saker med Fedex.

Read More →