Japans historia – en genomgång

Den första statsbildningen (fram till år 710)

Det går två invandringsvågor till de japanska öarna från fastlandet via den koreanska halvön ett par hundra år f. Kr. samt ett par hundra år e. Kr. Innan detta är det blivande Japan endast sporadiskt befolkat. Invandrarna för med sig nya kunskaper: risodling, brons- och järnföremål, nya vapen. Området Yamato (ungefär den nutida prefekturen Nara) är centrum för de tidiga samhällena. Yamato är dessutom ett namn för det tidiga Japan. Den förste kejsaren är enligt myten Kejsar Jimmu (660 f. Kr.-).

Read More →