Tag Archives

2 Artiklar

Sumobrottare välter stan

Sedan tidigt 2008 har en speciell sticker engagerat allmänheten på olika håll i Japan. Det är en sticker som man gissar ska föreställa en sumobrottare med två ansikten och som fått namnet ”rikishi seal” (rikishi, 力士, betyder sumobrottare). Den har dykt upp i lite olika varianter och främst i Tokyo men även på andra håll i landet som Osaka och Kyoto. Det som fått den här stickern att få så mycket uppmärksamhet i Japan är att den sitter på ställen som normalt är rätt befriade från stickers, till exempel den posha stadsdelen Ginza. Det har lett till en debatt där även TV har gått in för att försöka få en djupare förståelse. Om uppmärksamheten är allvarligt menad eller inte är svårt att säga, men den dominerande uppfattningen i media om fenomenet är ett ogillande.

Read More →

Japansk graffiti på frammarsch

Även om ordet graffiti används även i Japan, så känner folk i allmänhet inte till det i lika stor utsträckning som i Sverige. Därför används i graffitisammanhang även det japanska ordet för klotter, “rakugaki” (落書き). I Japan är det i allmänhetens ögon fortfarande en “bad boy” grej att måla graffiti och precis som i Sverige är det olagligt. Svenska Akay åkte t ex dit i början av 2000-talet mitt i ett kreativt ögonblick under ett besök i Tokyo. Ett inhemskt fall som fick mycket uppmärksamhet 2003 var en ung japansk kille som åkte in i kurran för att strax efter irakkrigets utbrott ha skrivit “anti war” och “no to war” på väggen till en offentlig toalett i Suginami, Tokyo. Det är dock vanligt att man slipper undan med böter som straff för att klottra. I ett land där folk drar sig för allt som är olagligt och med en kriminalitet som är bland de lägsta i världen så är det klart att man ser mindre graffiti i Japan jämfört med andra länder. Men det finns en levande graffitikultur i Japan, och den håller på att få en bredare acceptans i landet.

Read More →