JAPANavi är en konsultbyrå med inriktning på Japan.

Vi hjälper svenska företag som vill besöka Japan, samarbeta med japanska företag eller etablera sig i Japan. En viktig del av vår verksamhet är att hjälpa svenska medieföretag att göra reportageresor i Japan. Vi arbetar också med brand management i Japan och understöd för import/export.

Kontakta oss!